EcoTenz STANDARD to nowoczesny ekologiczny odtłuszczacz. Wytworzony z orzechów piorących (Sapindus Mukorossi). Wszechstronny ekologiczny o neutralnym pH, wielofunkcyjny do zastosowań profesjonalnych. Cechuje się umiarkowaną pianą oraz dużą siłą odtłuszczania w ekstremalnych warunkach przy dużej ilości zanieczyszczeń.

Do zastosowań profesionalnych.

Przeznaczony do mycia: posadzek, ścian, stołów, komór i urządzeń chłodniczych, urządzeń technologicznych i procesowych (autoklawy, pasteryzatory, homogenizatory, wymienniki ciepła, nalewaki, sita, filtry szczelinowe) rurociągów, zbiorników, reaktorów, pieców, naczyń, narzędzi, koszy, pojemników, puszek, butelek, słoików. Do prania worków filtracyjnych. Działa w zakresie pH 0-9, w zimnej i twardej wodzie. Można mieszać z środkami kwasowymi i dezynfekującymi.

  •          etykieta wolna od ostrzeżeń o niebezpieczeństwach (Label free)

  •          nie ma potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej (rękawice, maski, okulary, kombinezony)

  •          wszystkie składniki są przyjazne dla człowieka, zwierząt i środowiska (Friendly ingredients)

  •          ulega łatwej biodegradacji

  •          nie podrażnia oczu i skóry, nie jest toksyczny

  •          niepalny i wolny od ADR

Sposób stosowania: Stosować w układach myjących cyrkulacyjnych zamkniętych CIP, w myjkach nisko i wysoko ciśnieniowych. Do mycia ręcznego i szczotkowania, gdzie piana jest niepożądana. Dozować od 1%.

Zawartość wg. (WE) nr 648/2004: Niejonowe środki powierzchniowo czynne Nie mniej niż 15% lecz nie więcej niz 30%, Surfaktanty zawarte w tej mieszaninie spełniają kryterium biodegradowalności z Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 o środkach czystości.

Bezpieczeństwo: Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenia i nie posiada elementów oznakowania. Jest hipoalergiczny, nie toksyczny, nie podrażnia oczu i skóry, ma neutralne pH. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą.

Przechowywanie: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zaleca się przechowywanie w temperaturze od 5 do 25°C.

UWAGA: Kanister może mieć inny kolor i fason niż na prezentowanym zdjęciu. Może również nosić ślady użytkowania. Kanistry można zwrócić. Przyjmujemy kanistry wypłukane z oryginalnym korkiem. Kanistrów po innych produktach nie przyjmujemy. Zwrot kanistrów należy dokonać na swój koszt.