REGULAMIN programu
Gwarancja EcoVariant – Proekologiczny i skuteczny
1. Postanowienia ogólne
1.1 Gwarantem programu jest EcoVariant Sp. z o.o. z siedzibę pod adresem: Sobótka 83b, PL 63-450 Sobótka, NIP: 6222795581, REGON: 36478080000000, Nr KRS nr: 0000623194 Sąd r ejestrowy: Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 400 000,00zł zwany dalej gwarantem.
1.2 Znakiem graficznym programu jest poniższy znak:
 
 1.3 Celem programu Gwarancja EcoVariant jest:
 zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów którzy chcą kupić bądź już kupili produkty oznaczone znakiem gwarancji
 zapewnienie klientom, że produkty oznaczone znakiem gwarancji mają deklarowane właściwości
 dać możliwość zwrotu nieużytego produktu przez 365 dni
 
1.4 Program działa od dnia 01-11-2016r. bezterminowo.
1.5 Programu Gwarancja EcoVariant nie koliduje z prawem konsumenckim do odstąpienia od umowy.
1.6 Programu Gwarancja EcoVariant nie koliduje z prawem konsumenckim do gwarancji i rękojmi. 
2. Gwarancja
2.1 Produkty oznaczone znakiem Gwarancji EcoVariant gwarantują następujące właściwości:
 są hipoalergiczne
 bezpieczne
 ekologiczne
 skuteczne
 mają w swoim składzie preparat EcoTenz
 zawierają składniki, które są deklarowane na etykiecie i oficjalnych stronach o produktach (ecovariant.pl)
 mają właściwości deklarowane na etykiecie i oficjalnych stronach o produktach (ecovariant.pl)
 odpady po ekstrakcji roślin są kompostowane i służą jako naturalny nawóz
 produkty są skoncentrowane i ekonomiczne, przez co minimalizujemy zużycie opakowań i zanieczyszczanie środowiska
 opakowanie można uzupełniać wielokrotnie przez nowatorskie pakiety uzupełniające typu bag-in-box (BiB)
2.2 Gwarant umożliwia dokonanie zwrotu zakupionych produktów objętych gwarancją przez 365 dni od dnia zakupu jeśli klient stwierdzi, że nie są spełnione gwarantowane właściwości.
2.3 Klient ma prawo zwrócić produkt EcoVariant bez podstawy jeśli w ogóle go nie używał, a opakowanie jest oryginalnie zamknięte.
2.4 Każdy klient ma prawo skorzystać z prawa zwrotu w ramach programu Gwarancja EcoVariant tylko raz.
3. Klienci i produkty objęte Gwarancją EcoVariant
3.1 Gwarancją EcoVariant objęte są tylko produkty sygnowane znakiem gwarancji.
3.2 Gwarancji podlegają ilości produktów wg. dokumentu zakupu.
3.3 Produkty muszą być w swoim oryginalnym opakowaniu.
3.4 Ilość zgłaszanego produktu do zwrotu nie może być mniejsza niż 3 objętości opakowania netto.
3.5 Gwarancją nie są objęte produkty do których dodano inny składnik w celu zwiększenia objętości lub wagi.
3.6 Gwarancją EcoVariant nie są objęte akcesoria mimo, że są sygnowane znakiem gwarancji
3.7 Gwarancją EcoVariant są objęte osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które kupiły produkty na własny użytek bezpośrednio u gwaranta lub w inny podmiocie, który prowadzi działalność handlową.
3.8 Gwarancją nie są objęte podmioty prowadzące działalność gospodarczą handlową, które kupiły produkty w celu odsprzedaży. 
4. Zgłoszenie zwrotu
4.1 Klient zgłasza chęć zwrotu zakupionych produktów na formularzu, wypełniając go i wysyłając na adres gwaranta drogą elektroniczną (biuro@ecovariant.pl) lub pisemną.
4.2 Zgłoszenia można dokonać 365dni od dnia zakupu lub dnia dostarczenia towaru.
4.3 Klient datę musi udokumentować dowodem zakupu lub listem przewozowym.
5. Potwierdzenie zwrotu
5.1 Gwarant potwierdza otrzymanie formularza zwrotu droga elektroniczną lub telefoniczną.
5.2 Gwarant ustala termin odbioru produktów od Klienta, o czym klient jest informowany w potwierdzeniu otrzymania formularza zwrotu.
6. Zwrot produktów
6.1 Klient ma obowiązek przygotować zwracane towary i zapakować je w przesyłkę, w taki sposób by zapewnić produktom bezpieczeństwo przed uszkodzeniem podczas transportu.
6.2 Produkty na czas transportu nie mogą być zamknięte pompką dozującą lecz oryginalna nakrętką, a produkty typu spray muszą mieć zamknięte spryskiwacze na OFF.
6.3 Towar uszkodzony podczas transportu nie podlega zwrotowi.
6.4 Klient ma obowiązek wydać przesyłkę kurierowi.
6.5 Odbiór przesyłki od klienta odbywa się na koszt gwaranta.
7. Zwrot pieniędzy
7.1 Gwarant po odebraniu produktów przystępuje bezzwłocznie do oględzin i zgodności ze zgłoszonym formularzem.
7.2 Gwarant ocenia zwrócone produkty w świetle podstaw zwrotu i kwalifikuje je do zwrotu i wypłaty pieniędzy.
7.3 Gwarant zwraca kwotę równą cenie sprzedaży towaru, którą gwarant zakwalifikował do zwrotu wg cen które Klient udokumentował.
7.4 Gwarant zwraca kwotę kosztów przesyłki, którą poniósł Kupujący, jeśli Kupujący zwraca wszystkie produkty, które kupił.
7.5 Gwarant zwraca pieniądze przelewem bankowym na wskazany rachunek w terminie do 2 dni od otrzymania przez sklep zwróconego towaru. W wyjątkowych przypadkach zwrot może być dokonany przekazem pocztowym. 

Niniejszy regulamin (REGULAMIN programu Gwarancja EcoVariant) jest zatwierdzony dnia 01-11-2016r. i nie wymaga podpisu.