Orzechy piorące. Duża zawartość saponin w owocach czyni je niezwykle użytecznymi. "orzechy piorące" często są używane do prania, przygotowywania wywarów czyszczących i odstraszających insekty.