Naturalna saponina otrzymana z owoców rośliny Sapindus Mukorossi z dodatkami.

Skutecznie usuwa:

 • węglowodory – ropopochodne oleje, smary, paliwa 

 • tłuszcze i białka – roślinne i zwierzęce

 • parafiny, woski i pasty połyskowe 

 • tonery, farby drukarskie, tusze 

 • makijaże (make-up)

Doskonały składnik formulacyjny:

 • zwiększa skuteczność środków czystości już przy dawce 0,1% w formulacji
 • daje możliwość zmniejszenia ilości innych środków powierzchniowo czynnych
 • zastępuje użycie ługu sodowego i potasowego
 • pozwala eliminować zabrudzenia z którymi nie radzą sobie inne formulacje
 • doskonały się w jednorazowych nawilżonych chusteczkach
 • odtłuszcza
 • pierze
 • myje
 • rozpuszcza i zmywa makijaże (make-up)
 • podnosi biodegradowalność mieszanin i powstałych z nich ścieków
 • łatwy w formulacji w całym zakresie pH i w obecności elektrolitów

Ekologiczny:

Powstałe ścieki po użyciu EcoTenzu nie zagrażają środowisku są szybko i w pełni biodegradowalne.
Obecność EcoTenz-u sprzyja i przyśpiesza oczyszczanie ścieków.
EcoTenz wykazuje 100% biodegradacji (całkowity rozpad) w:
  - 10 dni w warunkach oczyszczalni ścieków*
  - 12 dni w wodzie rzecznej*
  - 14 dni w warunkach glebowych*
*) badania są kontynuowane, po ich zakończeniu informacja zostanie zaktualniona.

Bezpieczny:

Label free - brak niebezpieczeństw H-000

  - nietoksyczny
  - nie podrażnia oczu
  - nie podrażnia skóry
  - niepalny
  - niekorozyjny
  - ma neutralne pH
  - wolny od ADR
  - stanowi alternatywę dla rozpuszczalników
  - nie powoduje reakcji egzotermicznej i nie tworzy szkodliwych związków

Nie ma potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej (rękawice, maski, okulary, kombinezony) i nie jest konieczne podejmowanie dodatkowych środków ochrony awaryjnej.

Stworzony głównie z saponiny otrzymanej z orzechów Sapindus Mukorossi, oleju roślinnego i wielu innych florystycznych ekstraktów. Podstawowe składniki pozyskiwane są w warunkach nadkrytycznych z odnawialnych źródeł botanicznych. Dzięki nanotechnologii posiada bardzo silne właściwości adhezyjne. Skutecznie dorównuje surfaktantom syntetycznym, a jednocześnie jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Posiada właściwości odtłuszczające, rozpuszczające i myjące. Cechuje się szybką biodegradacją i sprzyja biodegradacji innych związków. Ma postać transparentnej cieczy o przyjemnym, ziołowo-owocowym zapachu pochodzącym z użycia naturalnych składników.

                     

Produkt o unikatowych walorach bezpieczeństwa, użytkowych i ekologicznych jest objęty certyfikatem "GUARANTEE EcoVariant"

Sposób stosowania i dozowania:

Dostarczamy przykładowe formulacje większości detergentów.

Zawartość wg. (WE) nr 648/2004: Niejonowe środki powierzchniowo czynne nie mniej niż 5% lecz nie więcej niż 15%. Surfaktanty zawarte w tej mieszaninie spełniają kryterium biodegradowalności z Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 o środkach czystości.

Bezpieczeństwo: Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenia i nie posiada elementów oznakowania. Jest hipoalergiczny, nie toksyczny, nie podrażnia oczu i skóry, ma neutralne pH. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą.

Przechowywanie: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zaleca się przechowywanie w temperaturze od 5 do 25°C. Zużyć przed datą umieszczoną na opakowaniu.