SAPONIT - minerał mielony

Saponit (skała mydlana) to wyjątkowy minerał należący do glin bentonitowych o wysokiej zawartości magnezu. Jest silnie aktywnym absorbentem stosowanym w ekologicznych produktach piorących, czyszczących i kosmetykach. Znajduje również szerokie zastosowanie w rolnictwie, farmacji oraz przemyśle.

Dostępny na zamówienie.

Ilość

 

Darmowa dostawa od 40zł

  Gwarancja EcoVariant

Bezpieczne | Ekologiczne | Skuteczne

Saponit (skała mydlana) to steatyt, minerał z podklasy krzemianów warstwowych, grupa montmorylonitów oraz trioktaedrycznych smektytów magnezowych. Saponit jest bentonitową gliną o wysokiej zawartości magnezu. Krystalizuje w układzie jednoskośnym. Jest silnie aktywnym absorbentem jonowymiennym, katalitycznym i filtracyjnym. Zastosowanie:

W ekologicznych środkach piorących i czyszczących:

 • absorbent jonowymienny
 • katalityczny wzmacniacz prania i czyszczenia
 • materiał strukturotwórczy 
 • unikatowe ścierniwo 

W kosmetyce:

 • dodatek do mydeł
 • źródło magnezu i innych pierwiastków
 • absorbent
 • unikatowe ścierniwo 

W rolnictwie:

 • dodatek poprawiający jakość gleby
 • nawóz magnezowy
 • bufor wilgoci
 • zabezpieczenie wilgotnych nasion
 • zwiększa trwałość płodów rolnych

W hodowli zwierząt:

 • dodatek paszowy dla trzody chlewnej
 • dodatek paszowy dla bydła
 • dodatek paszowy dla drobiu
 • konserwant kiszonek

W farmacji:

 • źródło minerałów i pierwiastków
 • absorbent
 • działanie lecznicze

W ekologii:

 • składnik ekologicznych środków czystości i kosmetyków
 • uzdatnianie skażonych gleb
 • filtracja ścieków
 • filtracja wody
 • absorbcja metali ciężkich