• -35%
  • Zniżka 35%
EcoVariant

Srebro koloidalne 50 ppm w wodzie demineralizowanej 500 ml

Na jeden milion cząsteczek wody przypada pięćdziesiąt nano cząsteczek srebra. Ich wielkość jest nie większa niż 100nm. Cząsteczki srebra są otrzymane metodą mechaniczną i są niejonowe.

Szczegółowy opis produktu znajdziesz niżej.

Zniżka 35%
BEZZAPACHOWY | HIPOALERGICZNY
500 ml
40,00 zł -35%
26,00 zł
Ilość
  Jest w magazynie gotowy do wysyłki

Zobacz również

  Darmowa dostawa od 40zł

Bez abonamentu i ukrytych opłat.

  Masz 365 dni na bezpłatny zwrot

Gwarancja EcoVariant Bezpieczne | Ekologiczne | Skuteczne

Argentum Colloidale

Na jeden milion cząsteczek wody przypada pięćdziesiąt nano cząsteczek srebra. Ich wielkość jest nie większa niż 100nm. Cząsteczki srebra są otrzymane metodą mechaniczną i są niejonowe.


Przykładowe zastosowanie:

  • żelazka i prasowalnice
  • wytwornice pary
  • nawilżacze powietrza
  • czyszczenie i płukanie
  • rozcieńczanie farb
  • tworzenie mieszanin
  • i wiele innych zastosowań

Zawartość (wykaz składników wg. INCI):

Woda demineralizowana (AQUA PURIFICATA), srebro nano koloidalne (ARGENTUM COLLOIDALE). Mieszanina spełnia kryterium biodegradowalności z Rozporządzenia (WE) nr 648/2004Gwarancja i zaufanie

Satysfakcja Klienta jest sprawą priorytetową. Wszystkie produkty są testowane pod względem użytkowym, dermatologicznym oraz mikrobiologicznym, zaś ich walory są gwarantowane. Konsument ma prawo do zurück przez 365 dni jeśli produkt nie spełnia oczekiwań.

Bezpieczeństwo: Produkt zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) został poddany ocenie zagrożeń i ma sporządzoną według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU Kartę Charakterystyki. W sekcji 2.1 karty jest wpis "nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenia". Z tego powodu nie posiada oznakowania ostrzegawczego o zagrożeniach dla człowieka, zwierząt i środowiska. Jest nie toksyczny, nie podrażnia oczu i skóry, ma neutralne pH. Usuwanie odpadów: Pozostałą zawartość rozcieńczyć wodą i wylać do kanalizacji, wypłukaną butelkę umieścić we właściwym pojemniku do segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w gminie. Przechowywanie: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Chronić przed mrozem.

ZERO WASTE - Wykorzystaj ponownie kanister/butelkę lub zwróć do ponownego napełnienia.

LESS PLASTIC - Kanister/butelkę możesz łatwo ponownie napełnić z opakowania economicrefill i ograniczyć zużycie plastiku o 70%